Kết luận vụ gần 40 người Gia Lai "mù chữ" ra Hải Phòng thi bằng lái ô tô - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL