Khắc Việt xúc động, liên tục rơi nước mắt khi hát cùng Tuấn Hưng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL