Khách mời nhí nổi tiếng vì ngủ gật khi Tổng thống Mỹ đọc thông điệp liên bang - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL