Khách mời rút giày đánh nhau ở talk show truyền hình - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL