Khai mạc Hội thi tay nghề Dầu khí lần thứ VI - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL