Khai mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL