"Khai tử" sổ hộ khẩu: Quyết định hợp lòng dân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL