Khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc miền núi - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL