Khám sức khỏe miễn phí cho học sinh trong khu vực ảnh hưởng vụ cháy công ty Rạng Đông - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL