Khán giả lớn tuổi đua nhau đòi Chế Linh ký vào áo - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL