Khánh Hòa chấm dứt dự án BT khu trung tâm hành chính tỉnh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL