Khánh Hòa: Đại diện chủ đầu tư nói gì về việc dân tự lập nhóm đếm xe qua BOT Ninh Lộc? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL