Khánh Hòa: Động thổ dự án nhiệt điện "khủng" có vốn đầu tư gần 2,6 tỷ USD - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL