Khánh Hòa "thúc" tiến độ hoàn thành mặt bằng tuyến cao tốc Bắc - Nam - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL