Khánh Hòa: Toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học 2 ngày tránh bão - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL