Khánh Ly, Trịnh Công Sơn từng trải báo ngủ chung - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL