Khánh Thi ra mắt MV mới "Ngày anh đến bên em" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL