Khi nào chính thức bỏ sổ hộ khẩu? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL