Kho quà “Xuân Phú Quý” gần 3 tỷ đồng dành cho khách hàng lắp đặt truyền hình VNPT - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL