Khó thắng nổi IS, nếu chỉ dựa vào không kích - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL