Khởi công cầu Vĩnh Tuy mới vào cuối năm 2019, vốn đầu tư khoảng 2.560 tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL