Khởi công nhà máy điện mặt trời với mức đầu tư 800 tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL