Khởi công xây dựng hai cây cầu đầu tiên của Dự án 'Cùng Grab chung tay - Xây Cầu Đến Lớp' - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL