Khởi động dự án du lịch biển DAP tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL