Khống chế đối tượng xăm trổ vung dao chém đại úy công an - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL