Không chịu tiếp khách, cô gái trẻ bị nhóm thanh niên nhốt, đánh đập - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL