Không khí Hà Nội chuyển màu tím, cảnh báo người dân hạn chế ra đường - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL