Không kích tiêu diệt hàng trăm chiến binh IS ở Kobane - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL