Không nên phẫu thuật thẩm mỹ âm đạo - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL

  • Không nên phẫu thuật thẩm mỹ âm đạo

    Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng việc phẫu thuật "chỉnh hình âm đạo" có nhiều rủi ro nên phụ nữ, nhất là thiếu nữ dưới 18 tuổi, không nên thực hiện loại phẫu thuật này.