Khu căn cứ quân sự cũ của Nga nổ lớn, hàng trăm người dân phải sơ tán - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL