Khu đô thị 35ha của "Địa ốc Alibaba" tới Bình Thuận thực chất là dự án "ma" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL