Khu đô thị Green City Thanh Hóa ghi điểm với pháp lý chuẩn chỉ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL