Khu du lịch Đại Nam đóng cửa đã kinh động tới Bộ trưởng Thăng? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL