Khủng bố Taliban đe dọa Mỹ, chiếm thêm đất đai ở Afghanistan sau đàm phán thất bại - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL