Kí ức kinh hoàng nạn nhân vụ vỡ đập: 'Nước nhiều lắm, trôi hết nhà, hết lợn, hết gà rồi" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL