Kiểm tra căng tin trong trường học, cán bộ Sở nói “không muốn ăn” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL