Kiểm tra cửa hàng Khaisilk ở TP.HCM, báo chí bị “cấm cửa” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL