Kiểm tra quán bar, hàng trăm nam nữ nhốn nháo thoát thân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL