Kiểm tra xe máy vi phạm, CSCĐ bị thanh niên manh động chửi bới, tấn công - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL