Kiên Giang: Giám đốc điện lực bổ nhiệm vợ làm lãnh đạo bị cách chức - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL