Kiên Giang: Kiểm tra bảng hiệu, thợ điện té xuống đất tử vong tại chỗ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL