Kiến nghị bỏ vàng trang sức ra khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL