Kim cương tồn kho hàng tỷ USD, nhà buôn đau đầu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL