King's Cup 2019: Thái Lan công bố danh sách 35 tuyển thủ, có tên Chanathip - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL