Kinh Bắc sắp phát hành tiếp 200 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 18 tháng, kỳ tính lãi 6 tháng/lần - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL