Kinh hãi người đàn ông 41 tuổi nhập viện với cây kéo còn cắm sâu vào ngực - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL