Vấn nạn môi trường (Bài 2): Kho chất thải nguy hại cách nhà dân đúng một bức tường - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL