Kình ngư Ánh Viên được vinh danh tại VTV Awards 2017 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL