Kontum: "Nữ quái" xây hầm chứa 1,3 tấn pháo lậu dưới hầm nhà - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL