Kỳ Duyên, Angela Phương Trinh nói gì sau sự cố "giờ giấc cao su"? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL